Nyheter

 • Drømmeskogen - Grønt flagg tema 2022-23

  Gjennom å ta vare på og gjøre skogholtet attraktivt for barna og omgivelsene, ønsker vi å skape forståelse for at naturen rundt oss har en verdi og at vi som bruker naturen er forpliktet til å ta vare på den, og behandle den ansvarlig. Prosjektplanen ligger vedlagt

  20.02.2019 10.47
 • "Liten og ny" - en inkluderende tilvenningsmodell med fokus på å bygge relasjoner.

  Vi har i de senere årene, siden 2019, deltatt i prosjektet Liten og Ny. Informasjon til foreldre ligger vedlagt her. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskaps senter for barn og unge). Dere kan lese mer om prosjektet på https://litenogny.com

  08.01.2019 12.02
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Laster..

PLANER OG ARBEIDSDOKUMENTER

For å drive pedagogisk arbeid i barnehagen, må en i tillegg til Rammeplanen ha på plass noen grunnleggende arbeidsdokumenter. Vi har en generell årsplan som forteller noe om våre verdier, hva vi ønsker å vektlegge, ivareta og formidle. Årsplanens spesielle del informerer om oppstart, grønt flagg og hovedtema. Der finner dere også års hjulet med de faste aktivitetene. Disse dokumentene sendes ut etter opptak. Progresjonsplanen ivaretar utvikling av enkeltbarn sett i lys av rammeplanens fagområder. Den er et verktøy for personalet i planlegging og evaluering. Se vedlegg for andre planer.

EN INKLUDERENDE BARNEHAGE PÅ BESTE TOMTA I BYEN!

Vi er så heldige å kunne drive barnehage i et rolig og landlig område selv om vi ligger kun 10 minutter fra sentrum. Vi har i tillegg et lite skogholt rett utenfor huset og en utsikt som mange misunner oss. Her boltrer vi oss - til alle årstider.