Nyheter

 • Grønt flagg tema 2019 - 2021

  Nå er første sesong med bikube over. Vi har fått sett livet i kuben på nært hold og studert og kategorisert biene. De har gitt oss masse deilig honning og i dag slynges den for å tappes på glass. Vi gleder oss til biefesten og til fortsettelsen..............

  20.02.2019 12.00
 • NÅ SKAL VI DELTA I ET PROSJEKT MED FOKUS PÅ SMÅ BARNS TILVENNING I BARNEHAGEN

  I Folkehelseprosjektet "Liten og ny i barnehagen" skal vi prøve ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i 5 dager ved oppstart i barnehage. Dette betyr at foreldre som velger oss må belage seg på å delta i dette arbeidet. Mer informasjon blir delt når hovedopptaket er gjort. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge).

  08.01.2019 13.25
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

PEDAGOGISKE PLANER OG ARBEIDSDOKUMENTER

Den generelle årsplan, vårt pedagogiske arbeidsdokument forteller noe om våre verdier, hva vi ønsker å vektlegge, ivareta og formidle. Årsplanens spesielle del informerer om barnegruppa og personalgruppa, oppstart tema, grønt flagg og hovedtema. Der finner dere også årshjulet med faste aktiviteter. Progresjonsplanen ivaretar utvikling av enkeltbarn sett i lys av rammeplanens fagområder. Den er et verktøy for personalet i planleggingen. Barns psykososiale barnehagemiljø er en handlingsplan for å motvirke krenkende atferd og mobbing. Overgang barnehage - skole, ivaretar de eldste barna.

EN INKLUDERENDE BARNEHAGE PÅ BESTE TOMTA I BYEN!

Vi er så heldige å kunne drive barnehage i et rolig og landlig område selv om vi ligger kun 10 minutter fra sentrum. Vi har i tillegg et lite skogholt rett utenfor huset og en utsikt som mange misunner oss. Her boltrer vi oss - til alle årstider.