Nyheter

 • Grønt flagg tema 2019 - 2021

  Nå er første sesong med bikube over. Vi har fått sett livet i kuben på nært hold og studert og kategorisert biene. De har gitt oss masse deilig honning og i dag slynges den for å tappes på glass. Vi gleder oss til biefesten og til fortsettelsen..............

  20.02.2019 12.00
 • NÅ SKAL VI DELTA I ET PROSJEKT MED FOKUS PÅ SMÅ BARNS TILVENNING I BARNEHAGEN

  I Folkehelseprosjektet "Liten og ny i barnehagen" skal vi prøve ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i 5 dager ved oppstart i barnehage. Dette betyr at foreldre som velger oss må belage seg på å delta i dette arbeidet. Mer informasjon blir delt når hovedopptaket er gjort. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge).

  08.01.2019 13.25
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

PEDAGOGISKE PLANER OG ARBEIDSDOKUMENTER

Den generelle årsplan, vårt pedagogiske arbeidsdokument forteller noe om våre verdier, hva vi ønsker å vektlegge, ivareta og formidle. Årsplanens spesielle del informerer om dags-rytme og barnegruppa. Den inneholder didaktiske planer for oppstarttema, hovedtema og sidetema. Progresjonsplanen ivaretar utvikling av enkeltbarn sett i lys av rammeplanens fagområder. Den er et verktøy for personalet i planleggingen. Barns psykososiale barnehagemiljø er en handlingsplan for å motvirke krenkende atferd og mobbing. Overgang barnehage - skole ivaretar de eldste barna.

EN INKLUDERENDE BARNEHAGE PÅ BESTE TOMTA I BYEN!

Vi er så heldige å kunne drive barnehage i et rolig og landlig område selv om vi ligger kun 10 minutter fra sentrum. Vi har i tillegg et lite skogholt rett utenfor huset og en utsikt som mange misunner oss. Her boltrer vi oss - til alle årstider.