Nyheter

  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

PLANER OG ARBEIDSDOKUMENTER

Den generelle årsplan, vårt pedagogiske arbeidsdokument forteller noe om våre verdier, hva vi ønsker å vektlegge, ivareta og formidle. Årsplanens spesielle del informerer om barnegruppa og personalgruppa, oppstart tema, grønt flagg og hovedtema. Der finner dere også årshjulet med faste aktiviteter. Progresjonsplanen ivaretar utvikling av enkeltbarn sett i lys av rammeplanens fagområder. Den er et verktøy for personalet i planleggingen. Barns psykososiale barnehagemiljø er en handlingsplan for å motvirke krenkende atferd og mobbing. Overgang barnehage - skole, ivaretar de eldste barna.

EN INKLUDERENDE BARNEHAGE PÅ BESTE TOMTA I BYEN!

Vi er så heldige å kunne drive barnehage i et rolig og landlig område selv om vi ligger kun 10 minutter fra sentrum. Vi har i tillegg et lite skogholt rett utenfor huset og en utsikt som mange misunner oss. Her boltrer vi oss - til alle årstider.