Nyheter

 • Likestillende pedagogikk i barnehagen

  Vi skal delta i et pilotprosjekt i regi av KUN.NO. Målet for arbeidet i Likestillende pedagogikk er å konkretisere hva det vil si å jobbe med likestilling i barnehage (og skole). Bildet er laget av Guri S. Øveraas.

  12.10.2023 13.02
 • "Liten og ny" - en inkluderende tilvenningsmodell med fokus på å bygge relasjoner.

  Vi har i de senere årene, siden 2019, deltatt i prosjektet Liten og Ny. Informasjon til foreldre ligger vedlagt her. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskaps senter for barn og unge). Dere kan lese mer om prosjektet på https://litenogny.com

  08.01.2019 12.02
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Laster..

PLANER OG ARBEIDSDOKUMENTER

For å drive pedagogisk arbeid i barnehagen må en i tillegg til Rammeplanen ha på plass noen grunnleggende arbeidsdokumenter. Vi har en generell årsplan som forteller noe om våre verdier, hva vi ønsker å vektlegge, ivareta og formidle. Denne sendes ut på e-post i forbindelse med tildeling av plass. Progresjonsplanen ivaretar utvikling av enkeltbarn sett i lys av rammeplanens fagområder. Den er et verktøy for personalet i planlegging og evaluering. Se vedlegg for andre planer; årshjulet som informerer kort om årets faste temaer og handlingsplan for barns psykososiale miljø i barnehagen.

EN INKLUDERENDE BARNEHAGE PÅ BESTE TOMTA I BYEN!

Vi er så heldige å kunne drive barnehage i et rolig og landlig område selv om vi ligger kun 10 minutter fra sentrum. Vi har i tillegg et lite skogholt rett utenfor huset og en utsikt som mange misunner oss. Her boltrer vi oss - til alle årstider.