Nyhetsarkiv

 • Drømmeskogen - Grønt flagg tema 2022-23

  Gjennom å ta vare på og gjøre skogholtet attraktivt for barna og omgivelsene, ønsker vi å skape forståelse for at naturen rundt oss har en verdi og at vi som bruker naturen er forpliktet til å ta vare på den, og behandle den ansvarlig.

  Prosjektplanen ligger vedlagt

 • "Liten og ny" - en inkluderende tilvenningsmodell med fokus på å bygge relasjoner.

  Vi har i de senere årene, siden 2019, deltatt i prosjektet Liten og Ny.
  Informasjon til foreldre ligger vedlagt her.

  Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskaps senter for barn og unge).
  Dere kan lese mer om prosjektet på https://litenogny.com