VELKOMMEN TIL OSS! En inkluderende barnehage med grønn profil og et deilig stort innbydende naturpreget uteområde.

Hva innebærer det å være inkluderende? Inkludering er et vidt begrep som må løftes frem og drøftes jevnlig. Hva innebærer det å være grønn barnehage? Hvordan vet vi at det arbeidet vi gjør bærer frukter og bringes videre til neste generasjon? Disse spørsmålene må vi forholde oss til og drøfte underveis i arbeidet vårt. Definisjon bærekraftig utvikling: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.