EN INKLUDERENDE BOLTREPLASS I ET GRØNT MILJØ

Hva innebærer det å være grønn barnehage? Hvordan vet vi at det arbeidet vi gjør bærer frukter og bringes videre til neste generasjon? Definisjon bærekraftig utvikling: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.