PLANER OG ARBEIDSDOKUMENTER

For å drive pedagogisk arbeid i barnehagen, må en i tillegg til Rammeplanen ha på plass noen grunnleggende arbeidsdokumenter. Vi har en generell årsplan som forteller noe om våre verdier, hva vi ønsker å vektlegge, ivareta og formidle. Årsplanens spesielle del informerer om oppstart, grønt flagg og hovedtema. Der finner dere også års hjulet med de faste aktivitetene. Disse dokumentene sendes ut etter opptak. Progresjonsplanen ivaretar utvikling av enkeltbarn sett i lys av rammeplanens fagområder. Den er et verktøy for personalet i planlegging og evaluering. Se vedlegg for andre planer.