LEK - SOSIAL KOMPETANSE - MEDVIRKNING

Livet i barnehagen er som livet ellers. Som mennesker skal man samhandle på ulike områder, finne sin plass og oppleve å være en del av en gruppe.