Ansatte

Småbarn

Marit Lunde

Stilling: Pedagogisk leder

Marit (1978) er fra Malvik/Trondheim og har vært ansatt som pedagogisk leder i 100 % siden 2009. Før det var hun vikar som førskolelærer i to perioder. Hun har fordypning i fysisk fostring fra Dr. Maud. Hun har en etterutdanning i læringsmiljø og pedagogisk ledelse med eksamen i 2019.

Tobias Odmundson

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tobias startet hos oss i januar 2019. Han kommer fra Melbu og er et godt tilskudd i personalgruppa. Tobias har kompetanse innen musikk og er mer enn normalt engasjert i naturens gang. Tobias tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i 2022.

Trudi Gjevik

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Trudi (1965) er fra Trondheim. Hun var med å starte opp barnehagen i 1997. Hun er ansatt i 100% stilling som assistent med pedagogisk kompetanse. Hun har forming fordypning fra Dr. Mauds Minne. Hennes spisskompetanse kommer alle til gode.

Storbarn

Lasse Hartviksen

Stilling: Pedagogisk leder

Lasse (1985) er fra Kvæfjord. Han har jobbet hos oss som assistent siden 2007. Han tok desentralisert førskolelærerutdanning, ved Dr. mauds Minne, med avsluttende eksamen våren 2016 og ble ansatt i 100% stilling fra 2018. Lasse liker fotball og musikk.

Runar Christoffersen Walsø

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Runar (1988) er ansatt i 100 % stilling og har vært hos oss siden 2012. Han har sin kompetanse innen drama som han bedriver på fritiden. Han tok fagbrev som Barne og ungdomsarbeider i november 2015.

Andre ansatte

Grethe Jenssen Weidemannsveien SA

Stilling: Daglig leder
477 93 561
post@wvbarnehage.no

Grethe (1964) er fra Harstad og var med og startet barnehagen. Hun har fordypning i musikk. Hun har etterutdanning i organisasjon og ledelse og i utviklingsarbeid i egen barnehage (PUB) fra Dr.Maud. I tillegg har hun tatt Nasjonal styrerutdanning ved Dr. Maud. Hun er ansatt i 100 %.