Ansatte

Småbarn

Marit Lunde

Stilling: Pedagogisk leder
marit.lunde@wvbarnehage.no

Marit (1978) er fra Malvik/Trondheim og har vært ansatt som pedagogisk leder i 100 % siden 2009. Før det var hun vikar som førskolelærer i to perioder. Hun har fordypning i fysisk fostring fra Dr. Maud. Hun har en etterutdanning i læringsmiljø og pedagogisk ledelse med eksamen i 2019.

Lasse Hartviksen

Stilling: Pedagogisk leder
lasse.hartviksen@wvbarnehage.no

Lasse (1985) er fra Kvæfjord. Han har jobbet hos oss som assistent siden 2007. Han tok desentralisert førskolelærerutdanning, ved Dr. mauds Minne, med avsluttende eksamen våren 2016 og ble ansatt i 100% stilling fra 2018. Lasse liker fotball og musikk.

Tobias Odmundson

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Tobias startet hos oss i januar 2019. Han kommer fra Melbu og er et godt tilskudd i personalgruppa. Tobias har kompetanse innen musikk og er mer enn normalt engasjert i naturens gang. Tobias tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i 2022.

Trudi Gjevik

Stilling: Pedagogisk medarbeider
trudi.gjevik@wvbarnehage.no

Trudi (1965) er fra Trondheim. Hun var med å starte opp barnehagen i 1997. Hun er ansatt i 100% stilling som assistent med pedagogisk kompetanse. Hun har forming fordypning fra Dr. Mauds Minne. Hennes spisskompetanse kommer alle til gode.

Storbarn

Lasse Hartviksen

Stilling: Pedagogisk leder
lasse.hartviksen@wvbarnehage.no

Lasse (1985) er fra Kvæfjord. Han har jobbet hos oss som assistent siden 2007. Han tok desentralisert førskolelærerutdanning, ved Dr. mauds Minne, med avsluttende eksamen våren 2016 og ble ansatt i 100% stilling fra 2018. Lasse liker fotball og musikk.

Runar Christoffersen Walsø

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
runar.walso@wvbarnehage.no

Runar (1988) er ansatt i 100 % stilling og har vært hos oss siden 2012. Han har sin kompetanse innen drama som han bedriver på fritiden. Han tok fagbrev som Barne og ungdomsarbeider i november 2015.

Andre ansatte

Grethe Jenssen Weidemannsveien SA

Stilling: Daglig leder
477 93 561
post@wvbarnehage.no

Grethe (1964) er fra Harstad og var med og startet barnehagen. Hun har fordypning i musikk. Hun har etterutdanning i organisasjon og ledelse og i utviklingsarbeid i egen barnehage (PUB) fra Dr.Maud. I tillegg har hun tatt Nasjonal styrerutdanning ved Dr. Maud. Hun er ansatt i 100 %.