OPPTAK

Vedtektene, både eier vedtektene til Weidemannsveien Barnehage SA og barnehagens egne driftsvedtekter, må leses for å se om denne barnehagen passer for deres familie og ditt barn. Vi viser til søknadsfrist for hovedopptak som er 1.mars. Supplerende opptak gjøres dersom det er ledige plasser. Søknadsprosedyrene gjøres via Trondheim Kommunes hjemmeside. Vi har egne opptakskriterier som vi følger i tillegg til de offentlige. Se driftsvedtektene.