NÅ SKAL VI DELTA I ET PROSJEKT MED FOKUS PÅ SMÅ BARNS TILVENNING I BARNEHAGEN

I Folkehelseprosjektet "Liten og ny i barnehagen" skal vi prøve ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i 5 dager ved oppstart i barnehage. Dette betyr at foreldre som velger oss må belage seg på å delta i dette arbeidet. Mer informasjon blir delt når hovedopptaket er gjort. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge).