"Liten og ny" - en inkluderende tilvenningsmodell med fokus på å bygge relasjoner.

Vi har i de senere årene, siden 2019, deltatt i prosjektet Liten og Ny. Informasjon til foreldre ligger vedlagt her. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskaps senter for barn og unge). Dere kan lese mer om prosjektet på https://litenogny.com