Drømmeskogen - Grønt flagg tema 2022-23

Gjennom å ta vare på og gjøre skogholtet attraktivt for barna og omgivelsene, ønsker vi å skape forståelse for at naturen rundt oss har en verdi og at vi som bruker naturen er forpliktet til å ta vare på den, og behandle den ansvarlig. Prosjektplanen ligger vedlagt